alfred maksymenko
Альфред Максименко народився в 1951 р. у Львові.
Професійну освіту отримав у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва (1968 – 1973 рр.).
Професор кафедри монументального живопису Львівської національної академії мистецтв.

Керівник навчально-творчої майстерні.
Голова науково-методичної комісії ЛНАМ.
Заслужений діяч мистецтв України.
Член НСХУ.
Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
Співзасновник Інституту актуального мистецтва у Львові.
Автор ряду теоретичних праць, присвячених проблемам реформування вищої мистецької школи, в тому числі автор синтезованої навчально-творчої системи, практична візуальна реалізація якої отримала назву АКТАКАД (актуальний академізм).
Педагогічна концепція передбачає розвиток переконливого суб’єктивізму та граничного індивідуалізму Учня на основі ґрунтовної фахової підготовки, усвідомленні основ гуманістичної світоглядності та глибинної національної етично-естетичної сутності.
Творча концепція полягає у фундаментальному дослідженні різного роду філософських аспектів конкретно обраного мотиву в різнорідних просторових тектонічних середовищах квадрату, як найбільш досконалої та викінченої форми; усвідомленому нівелюванні межі реального та абстрактного, чуттєвого та асоціативного; мінімалізмі зображуючих засобів при умові граничної виразності та рівноцінної уваги до всіх рівнів просторового середовища; візуалізації не окремих швидкоплинних думок, а підсвідомих цілісних образів, укладених в масштабні візуальні малярські цикли та графічні серії.
Працює в ділянці монументального та станкового живопису, графіки, відеоарту та фотографії.
 
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)